آمریکا سه هزار سرباز دیگر به افغانستان اعزام می‌کند

این سربازان برای مبارزه علیه تروریسم و ایجاد امنیت به افغانستان اعزام می‌شوند. سنای آمریکا نیز بودجه نظامی این کشور را ۷۰۰ میلیارد دلار تعیین کرد.