سمینار فعالان و پژوهشگران کرد در برلین

عباس ولی، دلبر کوبانی، شیلان علی، کمال چومانی و یاسر گلی در برلین به بحث درباره همه‌پرسی کردستان عراق پرداختند. از حق تعیین سرنوشت دفاع کردند اما منتقد همه‌پرسی در این شرایط بودند.