روحانی در سازمان ملل: نقض برجام وضعیت منطقه را پیچیده‌تر می‌کند

روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را مدافع حقوق شهروندی و حقوق اقلیت‌های دینی خواند و گفت ایران کشوری را تهدید نمی‌کند و تهدید از جانب هیچ قدرتی را نمی‌پذیرد.