خامنه‌ای: سخنان ترامپ نمایانگر درماندگی اوست

اعضای مجلس خبرگان پنجشنبه ۳۰ … Continue reading خامنه‌ای: سخنان ترامپ نمایانگر درماندگی اوست