وضعیت دریاچه ارومیه «نگران‌کننده» است

تراز آب دریاچه ارومیه قرار بود هر سال روند مثبتی داشته باشد اما در سال ۹۶ روندی آن نزولی بوده. پیش‌بینی دولت روحانی مبنی بر احیای این دریاچه با تردید مواجه شده.