همه‌پرسی استقلال کردستان عراق – آخرین رویدادها و واکنش‌ها

پرسش این است: جدایی کردستان از عراق – آری یا نه؟ گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان با کشورهای همجوار به استثنای گذرگاه «پرویز خان» مسدود شده. آخرین خبرها.