دختران شین‌آباد و ۱۱۳ هزار کلاس درسی که همچنان ایمن نیستند

درمان دختران شین‌آباد به خوبی پیش نمی‌رود. هزاران کلاس درس در ایران از امکانات کافی برخوردار نیست. مسئولان وعده داده‌اند که ۳۰ هزار کلاس درس تا پایان سال ایمن شود.