پرونده «قاتل ستایش قریشی» به دادسرای اجرای احکام رفت

رییس کل دادگستری استان تهران خبر داد حکم متهم پرونده ستایش قریشی توسط دیوان عالی کشور قطعی شده است.