تجمع مردم در مقابل وزارت کار برای درخواست آزادی فوری رضا شهابی

کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری در گزارشی از تجمع امروز برای آزادی رضا شهابی نوشته است هنگامی که ماموران اطلاعاتی از اجتماع‌کنندگان عکس و فیلم می‌گرفتند، حاضران خطاب به آن‌ها فریاد زدند: «اون دوربینو رها کن/ از کارگر دفاع کن.»