نامه ده‌ها استاد دانشگاه به حسن روحانی برای پی‌گیری رفع حصر

۱۱۸ نفر از استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران نامه‌ سرگشاده‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس ‌جمهوری ایران نوشته‌ و از او خواسته‌اند تا مسئله حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را حل کند.