گرانی مسکن و پدیده زندگی «چند‌خانواری»

قیمت مسکن و نرخ اجاره در ایران روز به روز افزایش می‌یابد و یافتن خانه هم دشوارتر می‌شود، خانوارها هم به ناچار به خانه‌های کوچک‌تر کوچ و یا زندگی «چند‌خانواری» پیشه می‌کنند.