«تجاوز جنسی و کشتار مسلمانان میانمار جنایت علیه بشریت است»

دید‌ه‌بان حقوق بشر: گزارش‌ها نشان می‌دهند که آنچه که در میانمار اتفاق می‌افتد، با تعریف دیوان بین‌المللی از جنایت علیه بشریت مطابقت دارد. شورای امنیت سازمان ملل باید اقدام کند.