اقلیم کردستان فرودگاه‌هایش را به بغداد تحویل نمی‌دهد

حکومت اقلیم می‌گوید فرمان نخست‌وزیر عراق غیر قانونی‌ست و مبارزه با داعش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یک آژانس‌ هواپیمایی لبنانی پرواز خود را به اقلیم لغو کرده‌ است.