دستور پارلمان عراق به دولت عبادی برای تصرف چاه‌های نفت کرکوک

یک هیأت بلندپایه از نظامیان عراقی برای هماهنگ کردن عملیات به تهران رفته است. همزمان پارلمان عراق نخست‌وزیر را موظف کرده نیروی نظامی به کرکوک بفرستد.