رحیم صفوی: رسیدن به مرزهای اسرائیل با مدافعان حرم امکان‌پذیر می‌شود

اسرائیل از آن بیم دارد که پس از داعش، ایران در منطقه قدرت بگیرد، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید ایران در جنگ سوریه به مرزهای اسرائیل نزدیک می‌شود.