توقف فعالیت‌ شرکت‌های کره شمالی در چین

یک اقدام تأثیرگذار در اقتصاد کره شمالی از سوی مهم‌ترین متحد این کشور. جمهوری خلق چین به شرکت‌های کره شمالی ۱۲۰ روز مهلت داده. صدور نفت به کره شمالی هم محدود شده.