مرحله سوم رزمایش «حیدر کرار» در مرزهای غربی ایران آغاز شد

هدف از رزمایش مشترک ارتش جمهوری اسلامی و یگان‌هایی از ارتش عراق در گذرگاه «پرویزخان» مخالفت با همه‌پرسی کردستان عراق است.