کاتالونیا در اعتصاب عمومی

دو روز پس از همه‌پرسی خشونت‌بار استقلال کاتالونیا، تظاهرات و اعتصاب عمومی این منطقه را فرامی‌گیرد. از تیم فوتبال بارسلون تا کلیسای ساگرادا فامیلیا به این اعتصاب پیوسته‌اند.