دولت فلسطین پس از سه سال در غزه تشکیل جلسه داد

رامی حمدالله، نخست‌وزیر فلسطین برای نخستین بار از سال ۲۰۱۴ نشست هیئت دولت را در غزه برگزار کرد: نشانه‌ای از بازگشت دولت فلسطین به قلمرو حماس در غزه.