میثاق ملی لغو اعدام

بازنشر مقاله‌ای از عبدالکریم لاهیجی، حقوق‌دان، در دفاع از حق زندگی. این مقاله نخستین بار در بهار ۱۳۶۵ منتشر شده و اکنون در حکم سندی است به یادماندنی در تاریخ بحث درباره مجازات اعدام در میان ایرانیان.