ویدئو: اصلاح دینی، ۵۰۰ سال پس از قیام مارتین لوتر

جلسه‌ای به ابتکار انجمن آزادی اندیشه به مناسبت پانصدمین سالگرد قیام مارتین لوتر. سخنرانان: کاظم کردوانی، حسن یوسفی اشکوری، محمدرضا نیکفر