وزیر دفاع آمریکا: آمریکا به برجام متعهد بماند

جیمز ماتیس معتقد است که چنانچه توافق هسته‌ای منافع آمریکا را برآورده کند و ایران هم به آن پایبند باشد، نباید از برجام خارج شد.