ایران، ترکیه و عراق علیه اقلیم کردستان اقدامات بیشتری انجام خواهند داد

روحانی و اردوغان در تهران از موضع مشترک خود در مورد استقلال کردستان سخن گفتند. دو کشور قصد دارند در برابر اقلیم کردستان سرسختانه بایستند.