ایران ۲۰۰ هزار «کارگر خارجی» را اخراج کرده است

در حالیکه اعتراض‌های کارگران در ایران شدت گرفته، منابع دولتی از کاهش یک‌درصدی نرخ بیکاری خبر می‌دهند و وزیر کار می‌گوید که کارگران مهاجر زیادی اخراج شده‌اند.