رئیس جمهور افغانستان: هدف نهایی صلح با طالبان است

اشرف غنی پیش‌بینی کرده که تا ۴ سال آینده نیروهای امنیتی افغانستان مجدداً بر همه ولایات مسلط می‌شوند. رئیس جمهور افغانستان اما می‌گوید تنها راه مذاکرات صلح است.