علی مطهری: محدودیت‌های تازه برای خاتمی یک «حصر دیگر» است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اعمال محدودیت‌های تازه برای رئیس دولت اصلاحات، نهادهای تصمیم‌گیرنده را به تمایل به برقراری استبداد در ایران متهم کرده.