حمایت روحانی از خاتمی

همزمان با انتقاد حسن روحانی از اعمال محدودیت‌های تازه علیه خاتمی، وکیل رئیس دولت اصلاحات گفته این حکم تنها تا پایان پاییز اعتبار دارد.