پاسخ دادستان کل کشور به مطهری: چرا از ضدانقلاب و اپوزیسیون حمایت می‌کنی

مطهری در نوشته‌ای از وضعیت زندانیان سیاسی پس از بازداشت انتقاد کرده بود. اکنون منتظری، دادستان کل کشور به او حمله کرده که چرا «دروغ» می‌گوید.