روحانی: اقدام آمریکا علیه سپاه خطا اندر خطا است

احتمال قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا مقامات دولتی ایران را به واکنش کشانده است. این بار حسن روحانی از سپاه پاسداران دفاع کرده و گفته است چون سپاه در برابر داعش در منطقه ایستاده آمریکا با آن مخالف است.