آیت‌الله خامنه‌ای و فساد دانشگاهی

جویا آروین − در اینجا می‌خواهم نه نقش نظام بلکه نقش یک شخص در رأس آن را در پیدایش فسادهای دانشگاهی در ایران نشان دهم.