حماس و فتح به توافق رسیدند

امید به صلح بین دو گروه فلسطینی متخاصم و تشکیل دولت واحد فلسطینی بیشتر شد. اسماعیل هنیه، رهبر حماس از توافق این گروه با سازمان فتح بر سر صلح خبر داد.