آمریکا از یونسکو خارج می‌شود

آمریکا می‌گوید نگران «بدهی‌های یونسکو، اصلاحات اساسی در این سازمان و ادامه مواضع ضداسرائیلی» یونسکو است و به این دلایل از آن خارج می‌شود.