Share

بعد از آنکه علی اکبر ولایتی در یک اقدام غیرمنتظره به حکم رهبر جمهوری اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی را در اختیار گرفت و جایگزین هاشمی رفسنجانی شد، بازرسی پوشش را ایجاد کرد. در این فیلم می‌توان صف‌ طویل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران را مقابل «بازرسی پوشش» مشاهده کرد.

محمد محمدیان، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها درباره «هاشمی‌زدایی» از دانشگاه آزاد اسلامی گفته بود:

«دانشگاه آزاد حدود یک‌سوم ظرفیت آموزش عالی کشور را در اختیار دارد و اگر در اینجا دیدگاه‌های درست حاکم شود می‌تواند برکل آموزش عالی تأثیرگذار باشد.»

تفتیش نحوه پوشش دانشجویان یکی از این «دیدگاه‌ها» را نمایان می‌کند.

Share