اقتصاد آلمان نگران خروج آمریکا از برجام است

اتاق صنایع و بازرگانی آلمان نگرانی خود از کنار کشیدن آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران را اعلام کرد.