ترامپ: حمله به حکومت ایران، به برجام، به سپاه پاسداران

لحن سخنرانی ۱۳ اکتبر ترامپ در مورد برنامه دولت آمریکا در قبال ایران را می‌توان با قید بسیار تند توصیف کرد. ترامپ ارزیابی از برجام را به کنگره سپرده است.