نبرد رقه: داعش در آستانه شکست

ناظران جنگ سوریه از ورود اتوبوس‌ها به رقه برای انتقال اعضای داعش به خارج از شهر خبر دادند. ۸۵ درصد شهر آزاد شده و ی پ گ از پایان جنگ در یکی دو روز آینده می‌گوید.