کاهش یک میلیون هکتار از مساحت تالاب‌ها ایران ظرف ۱۵سال

تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد از سال ۸۰ تا ۹۵، یک میلیون هکتار از مساحت تالاب و هورهای ایران کم شده. این عرصه‌های طبیعی اکنون کانون گرد و غبارند.