رئیس سازمان محیط زیست: ایران در بخش آب ورشکسته است

عیسی کلانتری می‌گوید سالانه ۸۸ میلیارد متر مکعب در کشور آب تولید می‌شود ولی مصرف سالانه آن ۹۷ میلیارد متر مکعب است. ایران در بخش آب دچار ورشکستگی است.