نیروهای نظامی عراق بر جنوب کرکوک مسلط شدند

گذرگاه پل خالد، گذرگاه مریم بیک، محله صنعتی کرکوک، یک پایگاه هوایی تخت کنترل نیروهای عراقی درآمد. شمار قربانیان زیاد بود. پیشمرگه‌ها در تدارک ضد حمله‌اند.