نیروهای دموکراتیک سوریه بیمارستان رقه را فتح کردند

نبردها در رقه به مرحله نهایی نزدیک می‌شود. با فتح بیمارستان ملی رقه اکنون درگیری‌ها در اطراف ورزشگاه شهر ادامه دارد.