یک قاضی فدرال سومین فرمان مهاجرتی ترامپ را لغو کرد

قاضی واتسون اعلام کرده که دستور ترامپ به صورت مشخص بر اساس ملیت افراد تبعیض قائل شده که این مسئله بر خلاف اصول بنیادی ایالات متحده آمریکاست.