نگرانی سازمان ملل از قتل و غارت شهروندان در کرکوک

گزارش‌های تأیید نشده‌ای به دفتر سازمان ملل در عراق رسیده مبنی بر اینکه حشد شعبی شب‌ها به خیابان‌ها می‌ریزنند و جوانان را کتک می‌زنند. عده زیادی از کرکوک گریخته‌اند.