برجام؛ اختلاف جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های سنا بر سر محدودیت‌های بیشتر

طرح جمهوری‌خواهان ضوابط جدیدی را به توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی می‌افزاید که در برجام پیش‌بینی نشده. دموکرات‌ها مخالف «بازنویسی» معیارهای پایبندی ایران در برجام هستند.