بحران کردستان عراق؛ احضار بارزانی، انتقاد طالبانی، هشدار سلیمانی

به ادعای رویترز، سلیمانی رهبران اتحادیه میهنی را تهدید کرده بود که «عبادی پشتیبانی قدرت‌های منطقه‌ای و غرب را دارد و اگر بخواهد، هیچ چیز او را از عقب‌راندن دوباره شما به کوه‌ها باز نخواهد داشت.»