Share

به گفته مدیرکل اجتماعی استانداری تهران سالانه ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت تهران اضافه می‌شود. خیابان‌های تهران دیگر ظرفیت افزایش جمعیت را ندارند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، سیاوش شهریور، مدیرکل اجتماعی استانداری تهران گفت که باید مشکل تراکم جمعیت در تهران را چاره‌جویی کرد. به نظر او این مشکل را باید در دو سطح ملی و خرد بررسی کرد. او گفت:

« در سطح ملی باید به طرف یک توسعه متوازن ملی برویم و اشتغال را در کل کشور رونق ببخشیم و به دنبال ایجاد نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی باشیم تا باعث نشود جمعیت بیکار و جویای زندگی خوب به تهران بیایند. در سطح خرد این مشکل یکی از اولویت های اساسی شهر تهران است. افزایش سالانه ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت استان تهران باعث شده جمعیت مناطق اطراف تهران از بخشی از نواحی تهران پیشی ‌گیرد.»

مدیرکل اجتماعی استانداری تهران درباره چرخه فرسودگی در تهران گفت:

« این افزایش جمعیت باعث افزایش حمل و نقل شهری می‌شود که هم آلودگی تولید می‌کند و از طرف دیگر همین آلودگی سلامت مردم را تهدید می کند.»

به گفته شهریور، شهردار سابق، افزایش سطح را در تهران پیش بینی کرده بود، اما به نظر می‌رسد باید در زیر سطح و یا هوا کار کرد زیرا دیگر خیابان‌های تهران ظرفیت افزایش جمعیت را نخواهند داشت:

«باید به دنبال قطار هوایی و تاکسی های هوایی بروند. باید حمل و نقل عمومی را به شدت ساماندهی کرد این وضعیت نه تنها قابل ادامه نیست، بلکه امنیت ملی را مخدوش می کند.»

محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، ری و تجریش نیز گفت:« اقتصاد بیمار کشور باعث مهاجرت به تهران شده و افراد جویای کار به تهران مراجعه می کنند. تهران همانند معدن کار شده و دیگر محل زندگی نیست.»

به گفته او، هر یک میلیارد سرمایه‌ای که به تهران می‌آید، حدود صد نفر در شهرستان‌ها و روستاها بیکار می‌شوند.

علیخانی گفت که برآورد می شود در سال ۱۴۲۵، یعنی ۲۹ سال آینده جمعیت تهران بزرگ به ۴۰ میلیون نفر خواهد رسید.

«در حال حاضر در تهران هشت میلیون و ۷۰۰ هزار جمعیت نفر داریم این در حالیست که جمعیت استان تهران ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است. از نظر جمعیت رتبه بیست و پنجم را داریم و با این منوال که داریم پیش می رویم این عدد به اول خواهد رسید.»

علیخانی با بیان اینکه همه امکانات را در تهران متمرکز شده است، گفت: «در کشورهای دیگر پایتخت سیاسی از اقتصادی جداست؛ شاید نمی توانیم پایتخت را از تهران جابه جا کنیم اما لزومی ندارد همه وزارتخانه ها در تهران قرار داشته باشد. چه لزومی دارد وزارت کشاورزی یا وزارت نفت در تهران باشد؟»

Share