«۴۰۰۰ نفر در مترو تهران فعالیتی ندارند و فقط حقوق می‌گیرند»

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران می‌گوید این شهرداری با تورم نیروی انسانی مواجه است و بیش از سه برابر پست‌های سازمانی نیروی انسانی جذب شده است.