آغاز رزمایش مشترک آمریکا، ژاپن و کره جنوبی

در پی تنش با کره شمالی، آمریکا و متحدانش با انجام آزمایش دفاع موشکی در شبه‌جزیره کره بر قدرت نظامی خود تأکید می‌کنند. سازمان ملل تحریم‌های بیشتری علیه کره شمالی اعمال می‌کند.