عاصمه جهانگیر: جمهوری اسلامی به نقض حقوق بشر ادامه می‌دهد

گزارشگر ویژه سازمان ملل، از نقض آزادی بیان و حقوق زنان و وضع اقلیت‌ها و اعدام نوجوانان در ایران اظهار نگرانی کرده. نماینده ایران می‌گوید این گزارش تحریف شده و پر از خطاست.