تصویب طرح مجلس نمایندگان آمریکا علیه برنامه موشکی ایران

در چهارمین لایحه از مجموعه لوایح تحریم حزب‌الله لبنان و برنامه موشکی ایران، اشخاص و نهادها تحت تحریم قرار می‌گیرند. لایحه مشابهی در سنا، تحریم ایران در ابعاد پیش از برجام را احیا می‌کند.