اعتراض‌ علیه خشونت پلیس فرانسه؛ پناهجویان کاله با تهدید جانی مواجهند

خشونت پلیس فرانسه علیه پناهجویان کاله به سطحی افراطی رسیده و جانشان را تهدید می‌کند. پلیس همچنین دختران نوجوان بی‌سرپرست را از کاله می‌برد و جایی دور از آن رها می‌کند.